Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  ogłasza nabór wniosków  w ramach Program Priorytetowy pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” oraz Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.

Źródło: WFOŚiGW w Poznaniu